Hvis du vil være medlem af Foreningen Hvideland, så kom til et informationsmøde eller kontakt os direkte og skriv til   hvidelandsforeningen@gmail.com 

Vi annoncerer i god tid når vi holder infomøder i sensommer og efterår. Følg med her eller på vores Facebook side 

Send en mail til hvidelandsforeningen@gmail.com, hvis du vil kontaktes før kommende infomøder og tilmeldes vores mailliste.

Hvis du vil være A-medlem indbetaler du 5000 kr i indmeldelsesgebyr og 600 kr pr. år. Kun A-medlemmer kan købe grund og får tilbudt købsoption. Som I-medlem betaler du ikke noget indskud, dog 300 kr i årligt medlemsskab. Både A-medlemmer og I-medlemmer kan deltage på medlemsmøderne, men kun A-medlemmer har stemmeret, når der skal træffes beslutninger.

Normalt holder vi medlemsmøder ca. en gang om måneden. Typisk den anden søndag i måneden. Det foregår i udgangspunktet på Hvidelandsgården, som bliver vores kommende fælleshus. Coronaforhold kan dog gøre, at vi flytter til større lokaler eller afvikler mødet digitalt. Kommende medlemsmøder: 15/11; 13/12; 10/1; 7/2

Indmeldelsesblanket juni 2020

Læs Foreningen Hvidelands værdigrundlag og bliv klogere på de værdier, vi driver foreningen på samt de visioner vi har for Hvideland som et bæredygtigt bofællesskab.

Værdigrundlag Foreningen Hvideland

Vedtægter for Foreningen Hvideland 26.2.19

Referater medlemsmøder og generalforsamling 2020