Hvis du vil være medlem af Foreningen Hvideland, så kontakt os direkte. Skriv til Ulla Kyhn  (ullakyhn@gmail.com

Vi annoncerer i god tid når vi holder infomøder i foråret og sommeren. Følg med her eller på vores Facebook side.

Send en mail til Ula Kyhn (ullakyhn@gmail.com) hvis du vil kontaktes før kommende infomøder og tilmeldes vores mailliste.

Næste infomøde afholdes på Hvideland den 9. okt. 2022 Tilmelding til ullakyhn@gmail.com. På mødet vil I møde repræsentanter fra Torupfonden som sælger grundene og repræsentanter fra jeres måske kommende naboer. Hør mere om mulighederne for at købe sig ind i et rækkehusmiljø, dobbelthuse og enkeltstående huse. Hør om vores fælles forsyningsløsninger og visioner for fællesskabet.

Hvis du vil være A-medlem indbetaler du 5000 kr i indmeldelsesgebyr og 600 kr pr. år. Kun A-medlemmer kan købe grund og får tilbudt købsoption. Som I-medlem betaler du ikke noget indskud, dog 300 kr i årligt medlemsskab. Både A-medlemmer og I-medlemmer kan deltage på medlemsmøderne, men kun A-medlemmer har stemmeret, når der skal træffes beslutninger.

Normalt holder vi medlemsmøder ca. en gang om måneden. Typisk den anden søndag i måneden. Det foregår i udgangspunktet på Hvidelandsgården, som bliver vores kommende fælleshus. Coronaforhold kan dog gøre, at vi flytter til større lokaler eller afvikler mødet digitalt. 

Indmeldelsesblanket 2021

Læs Foreningen Hvidelands værdigrundlag og bliv klogere på de værdier, vi driver foreningen på samt de visioner vi har for Hvideland som et bæredygtigt bofællesskab.

Værdigrundlag Foreningen Hvideland

Vedtægter Foreningen Hvideland_Version20210524 (1)

Referater medlemsmøder og generalforsamling 2020-21

 

Foreningen Hvideland, Sverkilstrupvejen19, 3390 Hundested hvidelandsforeningen@gamil.com