Grundsalget på Hvideland går nu i gang.

Endelig købsoption 01062020

BILAGSSAMLING_ bilag 1 til 10_option_cs

Vi arbejder på at samle en liste over de forpligtelser der knytter sig til et grundkøb i Hvideland. Ud over selv kvadratmeterprisen, så er der en række tilslutningsafgifter, udgifter til landmåler, advokater mv. Der kommer ikke eksakte priser på det hele, men vores bedste bud på nuværende tidspunkt. Det er et dynamisk dokument, som løbende bliver mere præcis.

 

Kontaktoplysninger vedr. køb af option og grund:

Torupfonden
v/ Catalina Sommer
Mobil: 4280 9614
Mail: torupfonden@gmail.com

Foreningen Hvideland
v/ Peter Østergaard Sørensen
Mobil: 29890813
Mail: hvidelandsforeningen@gmail.com