Grundsalget på Hvideland er i gang.

Ved køb af en grund betaler man for det antal boligkvadratmeter, som man vil bygge. Prisen er  pr 1.1.2023 5.600 kr. pr. m2 inkl. moms.

Senest 7 dage efter underskrift på købsaftalen betales 10% af købesummen og senest 4 uger efter underskriften skal der stilles en bankgaranti for restkøbesummen – eller beløbet skal deponeres.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle priser er inkl. moms.

Samlede omkostninger ved forskellige husstørrelser.

Betinget købsaftale og øvrige dokumenter i forbindelse med køb se Torupfonden.dk.

Husk, det er sokkelgrunde der sælges. Jord mellem husene er fælles. Vi arbejder på at samle en liste over de forpligtelser der knytter sig til et grundkøb og husbyggeri  i Hvideland. Ud over selv kvadratmeterprisen og de angivne tilslutningsafgifter, er der også mindre udgifter til landmåler, advokater mv. ifb med udmatrikulering og skøde ved grundkøb.

Torupfonden er sælger v/ advokat Knud Foldschak

Kontaktoplysninger vedr. køb af grund

Torupfonden
v/ Catalina Sommer
Mobil: 4280 9614
Mail: torupfonden@gmail.com

Foreningen Hvideland
v/ Ulla Kyhn
Mail: ullakyhn@gmail.com

Se hvilke grunde der er til salg pr jan. 2023: