Grundsalget på Hvideland er nu i gang.

Torupfonden sælger nu grunde. Ved underskrift på købsaftale betales 50.000 kr. Senest 4 uger derefter skal der stilles en bankgaranti for restkøbesummen – eller beløbet skal deponeres.

Prisen for grunden er nu  5.000 kr. inkl. moms pr. bruttoetagemeter. Ved køb af 100 m2  bliver prisen 500.000 kr. + indskuddet på 50.000  = 550.000 kr. inkl. moms.

Ved køb betales endvidere forskellige tilslutningsbidrag pr bolig:

*For kæde-/ og rækkehuse er beløbet 14.313 kr
**Heraf skal 11.810 kr. først betales til vandværket ved tilslutning

Alle priser er inkl. moms.

Betinget købsaftale og øvrige dokumenter i forbindelse med køb se Torupfonden.dk.

Husk, det er sokkelgrunde der sælges. Jord mellem husene er fælles. Vi arbejder på at samle en liste over de forpligtelser der knytter sig til et grundkøb og husbyggeri  i Hvideland. Ud over selv kvadratmeterprisen og de angivne tilslutningsafgifter, er der også mindre udgifter til landmåler, advokater mv. ifb med udmatrikulering og skøde ved grundkøb.

Torupfonden er sælger v/ advokat Knud Foldschak

Kontaktoplysninger vedr. køb af grund

Torupfonden
v/ Catalina Sommer
Mobil: 4280 9614
Mail: torupfonden@gmail.com

Foreningen Hvideland
v/ Peter Østergaard Sørensen
Mobil: 29890813
Mail: hvidelandsforeningen@gmail.com

 

Se eksempler på priser ved grundkøb