Det særlige ved Hvideland er, at vi bygger (eller får bygget) vores egne huse. Og ikke mindst at disse huse på trods af forskellighed skal overholder en række fælles krav til bæredygtighed og miljøvenlighed samt energi. Disse krav er angivet i Lokalplanen for området og i Købsoption/købsaftale for køb af byggegrund og byggeret i Hvideland.

Her står bla:
Bolig skal opføres i overensstemmelse med lokalplan 10.7 for Hvideland. Køber skal endvidere overholde retningslinjer for byggeri, i forhold til bæredygtighed samt klima og miljøvenlighed. Både for materialer og udførelse.  I Købsoptionen fremgår endvidere at byggeriet skal opføres som ’Lavenergiklasse’ i henhold til BR18, kap 25, § 473-484. Byggematerialer skal i højest muligt omfang være miljømærkede med én af følgende miljødeklarationer: Svanemærket, EU-Blomsten, EPDv (Environmental Product Declaration), FSC eller PEFC certificeret træ.Husene må være i op til to etager med en max. højde på 8,5 m.

Bebyggelsen skal indrettes til opsamling af tagvand til brug i toiletskyl og til tøjvask i de enkelte boliger og evt. fælleslokaler. Solenergianlæg skal være udført i ikke reflekterende materiale og med kanter der har samme farve som panelet. Solenergianlæg på den enkelte bolig skal følge tagfladen eller lægges ned i tagfladen.