Lokalplanen for Hvideland fastlægger, at bydelen skal bestå af forskellige hustyper og forskellige ejerformer. Enkeltstående huse og dobbelthuse vil derfor blande sig med rækkehuse samt et antal småhuse placeret i klynger. Rækkehuse kan etableres efter hollandsk model, så det stadigt er muligt at lave forskellige husformer inden for rækken. Et godt eksempel på, hvordan det allerede er udført kan ses i  “Regnbuen”, et rækkehusprojekt i Økosamfundet Dyssekilde.

Det er ikke kun hustyperne der er forskellige. Lokalplanen siger også, at der skal etableres byggeri med forskellige ejerformer: ejer, andel og lejer. I første omgang er det ejerboliger(grunde) der sælges og/eller små andelsselskaber etableret med en gruppe af grundkøbere. Men det er såvel Torupfondens som Foreningen Hvidelands ambition, at der allerede i første etape skabes rammer for andelskøb og leje.