Lokalplanen for Hvideland fastlægger, at bydelen skal bestå af forskellige hustyper og forskellige ejerformer. Enkeltstående huse og dobbelthuse vil derfor blande sig med rækkehuse samt et antal småhuse placeret i klynger. Rækkehuse kan etableres efter hollandsk model, så det stadigt er muligt at lave forskellige husformer inden for rækken. Et godt eksempel på, hvordan det allerede er udført kan ses i  “Regnbuen”, et rækkehusprojekt i Økosamfundet Dyssekilde.

Det er ikke kun hustyperne der er forskellige. Lokalplanen siger også, at der skal etableres byggeri med forskellige ejerformer: ejer, andel og lejer. I første omgang er det ejerboliger(grunde) der sælges og/eller små andelsselskaber etableret med en gruppe af grundkøbere. Men det er såvel Torupfondens som Foreningen Hvidelands ambition, at der allerede i første etape skabes rammer for andelskøb og leje.

Se nærmere beskrivelse af hustyper i de forskellige områder nedenfor: Område C: rækkehuse,  område B: dobbelthuse og område D: småhuse ( Område G med fritliggende huse er næsten ’udsolgt’  medio april – her er der kun tre store ’sokler’, som endnu ikke er reserverede).

Område C – rækkehuse

Inspirationen kommer fra bebyggelsen Regnbuen i Økosamfundet Dyssekilde.  Idéen er, at der bygges tæt og bæredygtigt, men uden den monotone ensartethed, som normalt præger rækkehuse. Altså kan du her bygge dit helt eget rækkehus.

Af praktiske grunde er der fastlagt nogle fælles krav til husene:

Husene ’dybde’ (målt fra syd til nord) er 9 meter og der bygges i 1½ eller 2 plan. Taghældningen er 40 g rader og brandvæggen mellem husene skal have synlig brandkam.

Derudover bestemmer du selv, hvor langt dit rækkehus skal være, hvilke materialer du vil bygge af (dog skal du følge kravene i BR 2018 – kap. 25 om energirigtige huse), om du vil lave en karnap eller en firkantet udestue/klimaskærm, om du vil bygge skur på nordsiden osv. Dit hus skal være på mindst 85 m2, men kan altså blive så stort, som du og familien måtte have brug for.

Der sælges først grunde i den nordlige række, startende fra øst, og grænsen/skellet mellem de enkelte huse afhænger af, hvor mange m2 den først/forrige solgte grund er på. Antallet af rækkehusgrunde ligger ikke fast. Er der r

ift om små rækkehuse, vil der kunne komme op til 15 boliger. Bliver der tale om store familie- eller bofællesskabshuse, kan det samlede antal blive mindre. Der vil i alt kunne blive plads til omkring 1550 m2 bolig i rækkehusområdet.

Hvis du køber grund og vil i gang med at bygge, før din nabo er fundet, skal du opføre brandmuren mellem dit og naboens hus. Når naboen så kommer, vil vedkommende refundere dig halvdelen af brandmurens pris. Når nordrækken er ’udsolgt’, starter salg af sydrækken.

Prisen for en rækkehusgrund er: indskud på 50.000 kr. + 4.375 kr. pr. m2 bolig. Begge priser er inkl. moms, og prisen for rækkehusgrundene stiger – i modsætning til de øvrige grunde – tidligst pr.  1.1.2022.

 

 

Rejst plan farvelagt af arkitekt Eva Fog (2020)

Område B – dobbelthuse

I område B bliver der mulighed for at bygge store huse, primært ved sammenbygning af 2 eller 3 huse til fx flere generationer, men der er også mulighed for at bygge store huse til bofællesskaber/kollektiver eller små private andelsboliger.

De østligste grunde (ligger inden for ringvejen) sælges først, og derefter sælges grundene ’fra nord mod syd’ i område B. Det samlede antal huse og deres indbyrdes placering kommer til at afhænge af de først solgte boligers størrelse.

Et halvt dobbelthus skal minimum være på 80 m2 og skal så vidt muligt bygges i 1½ eller 2 plan. Der vil kunne blive plads til op mod 1400 m2 boliger i område B.

De vil både praktisk og økonomisk være mest hensigtsmæssigt at finde sammen om byggeriet af et dobbelthus. Men har du ikke lyst til at vente til ’den eneste ene nabo’ dukker op, kan du – som i rækkehusene – vælge at bygge din del med en brandmur ind til naboen, og så få halvdelen af murens pris refunderet, når naboen dukker op.

Hvis I er 3-4 personer, som kunne tænke jer at gå sammen om en lille, privat andelsbolig, vil I hver kunne spare temmelig store beløb, både til opførelse af boligen og i kommende driftsudgifter.

Husene skal opføres efter BR 2018, kap. 25, som omhandler energirigtigt byggeri, og efter lokalplanens bestemmelser, men der er derudover ingen krav til materialevalg, arkitektur eller lignende.

Område D – småhuse

Her sælges der først grunde i den ’nord-syd-liggende række’ Husene her skal mindst være på 55 m2, og der vil også her blive tale om krav om sammenbygning med andre huse. Der vil i alt kunne blive plads til op mod 1200 m2 bolig i område D.

Der vil i princippet være mulighed for at opføre lejeboliger i alle boligområder, men der er indtil nu kun kommet konkret forespørgsel om grund til lejebolig i område D. Som i område C og D vil det blive den først byggende, der opfører brandmur til nabohus, mod refusion af den halve udgift, når naboen dukker op.

Og som i de andre områder vil der også her være store beløb at spare, hvis man går sammen om et byggeri. Tilslutningsbidrag til el, vand, spildevand, varme og fælleshus er de samme – uanset boligens størrelse. Så det er på den måde relativt dyrt at bygge småt!

Husene skal også her opføres efter BR 2018, kap. 25, som omhandler energirigtigt byggeri, og efter lokalplanens bestemmelser, men der er derudover ingen krav til materialevalg, arkitektur eller lignende.