Spildevand:
Hvideland får sit eget biologiske rensningsanlæg for spildevand. Det er et såkaldt beplantet filteranlæg. Anlægget bliver etableret af Torupfonden og købere af grund har tilslutningspligt hertil. Tilslutningsprisen er 35.000 kr. 

Opsamling af regnvand:
Bebyggelsen bliver også indrettet til opsamling af regnvand fra tagflader til brug i toiletskyl og til tøjvask i de enkelte boliger samt i vores fællesfaciliteter. 

Elproduktion:
I udgangspunktet skal de enkelte grundejere etablere eget solcelleanlæg til elproduktion på tagfladen, men vi arbejder også på muligheden for at etablere supplerende fællesanlæg. 

Varmeforsyning:
En fælles løsning for varmeforsyning  i form af jordvarme er under beskrivelse og endelig skitsering for etablering ifb. med byggemodning af etape 1. Se en beskrivelse af løsningen her. Præsentation Jordvarme projekt_Hvideland 20210424 for hjemmeside.