Spildevand:
Hvideland får sit eget biologiske rensningsanlæg for spildevand. Det er et såkaldt beplantet filteranlæg. Anlægget bliver etableret af Torupfonden og købere af grund har tilslutningspligt hertil. Tilslutningsprisen er 35.000 kr. 

Opsamling af regnvand:
Bebyggelsen bliver også indrettet til opsamling af regnvand fra tagflader til brug i toiletskyl og til tøjvask i de enkelte boliger samt i vores fællesfaciliteter. 

Elproduktion:
I udgangspunktet skal de enkelte grundejere etablere eget solcelleanlæg til elproduktion på tagfladen, men vi arbejder også på muligheden for at etablere supplerende fællesanlæg. 

Varmeforsyning:
En fælles løsning for varmeforsyning fx i form af lodret jordvarme og grundvandsvarme er endnu i overvejelse. Alternativt vil der blive beskrevet fælles krav til de individuelle varmeløsninger, som kan ende med at blive den varmeforsyningsmodel vi beslutter at realisere.