Du køber en såkaldt sokkelgrund. Det betyder, at du ejer den sokkel, som dit hus bliver bygget på plus 0,5 m rundt om beregnet til nedløbsrør mv. Der betales for antallet af boligkvadratmeter, ikke for soklens størrelseUd over opførelse af bolig, har du ret til at opføre skur/terrasse på maksimalt 20 kvm ud over det købte boligareal. Heraf må skuret max. udgøre 10 kvm. Resten af jorden mellem husene er en del af Hvidelands fællesareal. Der vil endvidere blive afsat plads til et større sammenhængende fællesareal midt i bebyggelsen.

 

Det er målet at udstykke mellem 80 og 100 byggegrunde i alt. Det sker i to etaper. Etape I er klar til byggemodning efter lokalplanens rammer, og de rammer Torupfonden og Foreningen Hvideland i fællesskab har sat. Se bebyggelsesplan.

skraafoto kopi