Du køber en såkaldt sokkelgrund. Det betyder, at du ejer den sokkel, som dit hus bliver bygget på plus 0,5 m rundt om beregnet til nedløbsrør mv. Der betales for antallet af boligkvadratmeter, ikke for soklens størrelse. Ud over opførelse af bolig, har du ret til at opføre skur/terrasse på maksimalt 20 kvm ud over det købte boligareal. Heraf må skuret max. udgøre 10 kvm.

Resten af jorden mellem husene er en del af Hvidelands fællesareal. Der vil endvidere blive afsat plads til et større sammenhængende fællesareal midt i bebyggelsen.

Det er målet at udstykke mellem 80 og 100 byggegrunde i alt. Det sker i to etaper. Etape I er klar til byggemodning efter lokalplanens rammer, og de rammer Torupfonden og Grundejerforening Hvidelandsgården i fællesskab har sat.
Se helhedspan (marts 2021) i fuld størrelse Helhedsplanen skal opfattes som en skitse, da der kan blive rykket lidt rundt på placeringer og størrelser af de enkelte byggerier, efterhånden som grundene bliver solgt.

 

TV2 Lorry var forbi, da byggemodningen startede den 19. maj 2021 – og det første “spadestik” blev taget.

 

 

skraafoto kopi