Synes du også den grønne omstilling går for langsomt? Så grib chancen og bliv del af et bæredygtigt fællesskab og en aktiv omstilling. Køb en grund i Hvidkilde.

Bliv en del af landsbyen Torups nye bydel på Hvidelandsgårdens jorder. Torup, årets landsby 2019 udvider. Vi bygger en ny bæredygtig bydel, hvor 150 voksne og børn i fremtiden skal bo på den gamle Hvidelandsgårds jorder. 100 nye og forskellige bæredygtige boliger bygges af de nye beboere, alene eller i samarbejde med arkitekter og håndværkere. Vil du være til at skabe en ny bæredygtig landsby på vores ca. 10 ha jord og gård i Torup. Vi bygger sunde og moderne lavenergihuse og etablerer innovative, vedvarende energikilder. Hver især ejer vi kun den jord, som soklen af vores huse står på, alle grønne områder er fælles. Det betyder, at vi ikke afskærmer os fra hinanden med hæk og hegn. Vi stræber efter at holde vores leveomkostninger på et rimeligt niveau, så vi har tid til fællesskab, dyrkning af jorden samt spændende eksperimenter og arrangementer. Læs mere om vores værdier i Værdigrundlag for Foreningen Hvideland. Fælleshuset er i funktion, grundsalget er i gang  (se mere under køb), og de første huse er ved at være indflytningsklare.
Er du nysgerrig på bæredygtige fællesskaber,  så kom til informationsmøde.  Kontakt Ulla Kyhn (ullakyhn@gmail.com) / 23709212) for næste infomøde den 10. september kl 10 til 12 på Hvidelandsgaarden, Sverkilstrupvejen 19, 3390 Hundested. Deltag i mødet og hør om, hvordan du bliver en del af fællesskabet, de fælles løsninger, og hvordan du kan købe en grund og få bygget et hus. . Tilmelding hos Ulla Kyhn  (ullakyhn@gmail.com / 23709212 ) Følg med her eller på vores Facebookside for orientering om nye møder og aktiviteter. De første ca. 15 familier har købt en grund, og de første 8 husbyggerier er i fuld gang og 3 nye på vej. Stuehuset på Hvidelandsgården er renoveret og fungerer som fælleshus med køkken og mødelokaler. Vi holder løbende arbejdsdage for medlemmer og venner af projektet.

Hvor

Torup, Halsnæs kommune, er med sine 356 indbyggere en lille aktiv landsby. Byen er kulturelt og økonomisk bæredygtig med skole, børnehave, brugs, jernbane (Dyssekilde St.), forsamlingshus, kirke og kultur samt  Økosamfundet Dyssekilde. I 2019 blev Torup kåret til årets landsby i Danmark. Hvideland er 62 km fra Rådhuspladsen, og med toget fra Dyssekilde St. kan du være på Nørreport station på under 90 min. Nordsjællands bedste badestrande ved Kattegats kyst ligger kun 2,5 km væk. 

Læs mere
Nybyggerne

Hvem

Foreningen Hvideland består af de nye beboere i Hvideland, som allerede er aktive i at skabe rammerne for det kommende bofællesskab. Vi mødes cirka en gang om måneden til medlemsmøde i vores fælleshus på Hvidelandsgården. Foreningen har en bestyrelse, som varetager det løbende arbejde, og indstiller forslag til fællesmødet. A-medlemmer har stemmeret på medlemsmøder og adgang til køb af grund  Indmeldelsesgebyr 5.000 kr. Læs mere

Historien

Som ny bydel vokser Hvideland ud af en borgerinteresse i Torup for at øge indbyggertallet fra 350 til ca. 500. Bag initiativet står Torup Ting  og  Torupfonden, der er skabt af lokale midler. Som landsby er Torup gennem de sidste 30 år vokset sammen med naboen, Økosamfundet Dyssekilde. De gode erfaringer fra denne sameksistens har banet vejen for ønsket om at udvide landsbyen med endnu et bæredygtigt fællesskab.  Arkæologer fra Museum Nordsjælland søgte vinteren 2019 efter fortidsminder på Hvidelandsgårdens jorde. I et dødishul fra Istiden fandt de blandt andet to ankelringe (såkaldte vulstringe) af bronze, der i slutningen af yngre bronzealder ca. 700-400 f.Kr. blev nedlagt her som offer til guderne. Læs  den Kulturhistorisk rapport for arkæologisk prøvegravning og udgravning på området. MNS50527 Kulturhistorisk rapport (1)
Fælleshus

Fælleshus

Det kommende fælleshus bliver Hvidelands hjerte, der hvor vi mødes til fællesspisning, arrangementer og møder af forskellig art. Vi er i fuld gang med at renovere stuehuset på Hvidelandsgården, så vi har et sted at samles, mens vi bygger. Senere vil alle bygningerne på Hvidelandsgården blive renoveret til fællesfaciliteter for Hvidelands beboere samt for borgere og virksomheder i Torup og opland. Det sker i et samarbejde med Torupfonden. Bygningerne indrettes med køkkenfaciliteter, vaskeri, forsamlingslokale, mødelokale, værksteder, kontorer, overnatningsmulighed samt lokaler til erhvervsformål.

Renovering af stuehuset til fælleshus er støttet af LAG midler.
Fælles jord

Fællesjord

Der er 5,6 ha fællesjord knyttet til Hvideland. Det er jord, vi skal forvalte på den bedst mulige måde af hensyn til bæredygtighed og biodiversitet. Hvideland ligger tæt på Torup Marked, der hver anden lørdag i sommerhalvåret fyldes af lokale fødevareproducenter og inviterer hele oplandet på besøg. I det hele taget er Halnæs et område med mange økologiske brug, blandt andet ligger den første gård erhvervet og drevet efter tankerne i Andelsgaard.dk i Melby, få kilometer fra Torup. Se mere på Spisekammer Halsnæs om de mange forskellige fødevareproducenter i området, som du også kan møde på Torup Marked.